Wat maakt een team een team? Herken en benut verschillen en creëer flexibele, klantgerichte teams.

Insights Discovery®

Hoe krijg je een goed functionerend team?

Goed functionerende teams zijn de bouwstenen van een succesvolle organisatie. Een goede balans, focus en samenhang zijn erg belangrijk. Met gebruik van Insights Discovery helpen wij teams die balans te vinden en optimaal te functioneren, ook in moeilijke tijden.

We laten teams goed naar zichzelf kijken. Hoe goed werken we nu écht samen? Presteren we op ons hoogst haalbare niveau? Samen met het team werken we aan barrières en verbeterpunten, waardoor het team vele malen meer wordt dan een optelsom van de afzonderlijke teamleden.

Een goed presterend team kenmerkt zich door een aantal succesfactoren.
Er is sprake van een ambitieuze en gedeelde visie.
Doelen, rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn helder. Om echt succesvol te zijn is het daarnaast van belang dat teamleden elkaars kwaliteiten kennen, waarderen en hier graag en effectief gebruik van maken. Binnen dit team heerst een open sfeer en cultuur met ruimte voor echte feedback. Wij trainen leiders en teams om samen op dit niveau te komen.
Binnen elk team is voortdurend sprake van interactie. Teamleden reageren op elkaar, waardoor ze elkaar beinvloeden. Het werken in een team is enorm leerzaam, omdat iedereen vaardigheden zal ontwikkelen die helpen om zich in een complexe omgeving te handhaven.

Insights Discovery helpt om dieper inzicht te krijgen in teams.

Ieder teamlid zijn eigen profiel

Het Insights Discovery® Profiel is een betrouwbaar en statistisch gevalideerd instrument. De deelnemers vullen in maximaal 20 minuten een online vragenlijst in. Aan de hand hiervan wordt een Persoonlijk Insights Discovery® Profiel opgesteld.

Het persoonlijk profiel dat door Insights Discovery wordt gegenereerd gaat uitgebreid in op de persoonlijke voorkeursstijl, de sterke en minder sterke kanten daarvan, ‘blinde vlekken’ ontwikkelpunten etcetera. Onze ervaring is dat het veel inzichten geeft in eigen voorkeursgedrag en daarmee ook mogelijkheden biedt om het gedrag bewuster in te zetten en daarmee beter af te stemmen op anderen.

Effectiever samenwerken

Het uitgangspunt van het Insights Discovery® Profiel is dat elke persoon uniek is. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te herkennen, te waarderen en te benutten.

De effectiviteit van communicatie en interactie hangt nauw samen met de mate waarin gesprekspartners op elkaar afstemmen en verbinding met elkaar maken.
Inzicht in onze eigen gedragsstijl en in die van de ander helpt ons de effectiviteit van onze interactie te vergroten. Het zijn juist de verschillen die een grote kracht vormen voor de samenwerking en het realiseren van de doelstellingen.


Onze oplossingen helpen teams om:

N

Kwaliteiten, valkuilen, motivaties, uitdagingen en doelen te onderzoeken

N

Inzicht te krijgen in mogelijke problemen die het functioneren belemmeren

N

Samenhang en samenwerking te bevorderen

N

Een eigen identiteit te bouwen

Pin It on Pinterest

Share This