Voor klanten zijn medewerkers het gezicht van het bedrijf en daarmee bepalend voor de klantbeleving.

Echt persoonlijke aandacht zorgt ervoor dat er steeds weer voor uw bedrijf gekozen wordt.

Als de service ook voor uw bedrijf de belangrijkste onderscheidende factor wordt, dan vormen uw medewerkers de belangrijkste schakel. Zij staan dagelijks met de klant in contact.
Voor klanten zijn medewerkers de organisatie en hiermee het meest bepalend voor klantbeleving.
Maar dit gaat veel verder dan alleen uw verkopers of customer service medewerkers. 
Er is een directe link tussen hoe medewerkers zich voelen, interne klanten worden behandeld en externe klanten de kwaliteit van uw service ervaren. Medewerkerstevredenheid en interne klanttevredenheid staan dus direct in verbinding met externe klanttevredenheid.
Daarom pakken wij onze dienstverlening integraal aan. Naast het vooronderzoek, de masterclass en managementtraining, bieden wij twee maatwerkprogramma’s voor medewerkers die beiden aandacht schenken aan medewerkerstevredenheid:

E

Internal Service Excellence training

E

External Service Excellence training

Medewerkers training: Extreem klantgericht gedrag in de praktijk.

Om u een idee te geven, vindt u onderstaand de take aways van een recente Internal Service Excellence training aan een groot consultancybedrijf:

Deelnemers denken en communiceren service-gericht naar hun interne klant.
Deelnemende teams hebben samen hun klantgerichte missie bepaald en committeren zich hieraan.
Deelnemers stellen de interne klant centraal in hun handelen, zodat de klant zich adequaat, deskundig, empathisch en vriendelijk behandeld voelt.
T
Deelnemers dragen pro-actief bij aan klant- en medewerkerstevredenheid.
/
Deelnemers weten hoe ze de interne klant kunnen meenemen en verwachtingen kunnen managen.
i
Deelnemers hebben een individueel actieplan voor voortdurende verbetering.
Deelnemers zijn in staat om ook bij moeilijke situaties of weerstand service-gericht met klanten om te gaan.
U heeft in kaart wat deelnemers nodig hebben om de gewenste interne klantbeleving te kunnen bieden.

Aan elke training, in- of extern, gaat een kwalitatieve nulmeting vooraf. Drie maanden na afloop volgt een tweede meting.
Zo weet u precies wat de training heeft opgeleverd en welke opvolging nodig is. Vaak zetten wij coaching-on-the-job in om individuele leerprestaties te maximaliseren.

Pin It on Pinterest

Share This