Er was eens…………..
een klant die koning was.

Klantbeleving bepaalt uw succes en daarmee uw toekomst.

Werken aan excellente klantgerichtheid en een uitzonderlijke klantbeleving.

De afgelopen tien jaar is het speelveld voor bedrijven sterk veranderd. Innovatieve producten worden snel gekopieerd of zelfs overtroffen. Klanten hebben meer keuze dan ooit en switchen makkelijk en snel naar een concurrent. Hierdoor wordt een uitzonderlijke klantbeleving de komende jaren dé onderscheidende factor voor succes.
Organisaties die een emotionele connectie met hun klanten hebben, doen het substantieel beter dan hun concurrenten.

Uit onderzoek blijkt dat klanten die héél erg tevreden zijn gemiddeld 52% meer omzet opleveren dan gewoon tevreden klanten. Zij zijn loyaler en brengen nieuwe klanten aan.

Klanten worden helaas niet zomaar heel erg tevreden. Dat worden ze pas als u verwachtingen overtreft. Ze oprecht verrast zijn door uw excellente service. Uw organisatie bereikt dit service level alleen als iedereen binnen de organisatie zich hiervan bewust is en hetzelfde extreme klantgerichte gedrag wil laten zien.

Externe én interne klantgerichtheid

Gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten

Er is een opmerkelijk directe relatie tussen hoe interne klanten, uw medewerkers, zich betrokken en gewaardeerd voelen en hoe uw externe klanten de kwaliteit van uw organisatie ervaren.
De tevredenheid van uw medewerkers (employee happiness) vertaalt zich direct in de tevredenheid van uw klanten (customer delight).

Iedere 2% verhoging van de medewerker tevredenheid vertaalt zich in een 1% stijging van het netto bedrijfsresultaat

Door een integrale aanpak van externe en interne klantbeleving kunt u, door binnen te beginnen, buiten winnen.

Gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten

Klanten worden fans, uw medewerkers ambassadeurs.

Als eerste bureau in Nederland bieden wij een integrale aanpak van klantgerichtheid.

Van HR tot Operations en van IT tot Marketing, iedereen werkt mee aan dezelfde klantbeleving.
Kijken managers wel door de ogen van de medewerker en medewerkers door de ogen van de klant? Hoe gaan collega’s onderling met elkaar om? Zijn processen logisch en prettig vanuit klantperspectief?
Kortom, staat alles binnen de organisatie in het teken van extreme in- en externe klantgerichtheid? Deze vraag staat bij ons centraal.

Hoe doen we dit?

Quick scan

Onze quickscan is de eerste, cruciale stap naar een klantgerichte organisatie.
Met deze scan krijgt u razendsnel in kaart waar kansen liggen om de klantgerichtheid binnen uw organisatie te verbeteren.

U krijgt een heldere terugkoppeling van bevindingen voorzien van quick wins.

i

Onderzoek en aanbevelingen

Afhankelijk van de uitkomsten volgt een nader klantonderzoek dat u helpt te kiezen op welke gebieden het best gefocussed kan worden. Om u strategisch te onderscheiden en om te bepalen waar de meeste winst te behalen valt op het gebied van klantgerichtheid (customer journey).
We geven u inzicht in hoeverre uw klanten én medewerkers zich begrepen gewaardeerd en belangrijk voelen en in hoeverre zij uw organisatie willen aanbevelen (Net Promotor Score)

Training & Coaching

Onze bevindingen vormen de basis voor uw transitie naar een extreme klantgerichte organisatie. Daarna begint het echte werk: de uitvoering. Op basis van onze aanbevelingen volgt een korte maatwerk masterclass voor het management. Na deze masterclass beschikt u over een concrete klantstrategie met uw missie en meetbare doelstellingen die de klant centraal stellen. De inzet van training en coaching vertaalt deze doelstellingen vervolgens naar tastbaar resultaat.
Wij bieden coaching trajecten voor het management en medewerkers om gedragsveranderingen te bewerkstelligen. Daarnaast verzorgen we op verzoek on the job trainingen voor medewerkers.
Tenslotte zorgen we er samen met u voor dat klantgerichtheid prominent op de agenda blijft staan, want extreme klantgerichtheid is geen project dat eindigt, maar een blijvende cultuurverandering.

Masterclass senior management

Management Coaching & Training

Medewerkers Coaching & Training

Wat bereikt u hiermee?

Betrokken, gelukkige medewerkers die graag verantwoordelijkheid nemen
De productiviteit van uw organisatie neemt toe en verloop- en verzuimcijfers zullen dalen
Gewoon tevreden klanten veranderen in actieve promotors die nieuwe klanten aanbrengen
Uw klanten worden loyaler en besteden meer waardoor bedrijfsresultaten substantieel verbeteren

Insights Discovery

Bij de trainingen maken we graag gebruik van Insights Discovery als tool om u meer inzicht te geven in perceptie (subjectieve interpretatie) van uzelf, klanten en collega’s. Hierdoor neemt uw begripsvorming toe en wordt communiceren makkelijker en effectiever. Iedere deelnemer ontvangt een uitgebreid persoonlijk profiel.

Pin It on Pinterest

Share This